Λήδα Τριανταφυλλίδου, Αγγελική Αναγνωστοπούλου: Λοιπόν τι λες;

Image of the book cover: Loipon ti les?Το Λοιπόν τι λες; απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη (επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και Α2). Αποτελεί συνοδευτικό τεύχος του εγχειριδίου Ελληνικά Τώρα 1+1 της Δ. Δημητρά και της Μ. Παπαχειμώνα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα εγχειρίδια που περιλαμβάνουν αντίστοιχες θεματικές ενότητες. Ο διδάσκων μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό είτε στο σύνολό του είτε επιλεκτικά, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του και τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του.

Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στον σπουδαστή να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να πειραματιστεί με πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της γλωσσικής του ικανότητας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στην εξοικείωσή του με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αυτό επιδιώκεται μέσα από ποικίλες τυπολογικά ασκήσεις και αυθεντικό υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, καταλόγους, αποκόμματα από έντυπο υλικό, γελοιογραφίες κ.ά.).

Το βιβλίο περιέχει ασκήσεις λεξιλογίου, ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου, προτάσεις για θεατρικό παιχνίδι, τραγούδια και δραστηριότητες, καθώς και ένα CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης.

Loipon, ti les? sample pages

 Κατηγορίες Nέες εκδόσεις