Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄. Λόγια περί μεθόδου, Τόμος Πρώτος (1931-1963) – Τόμος Δεύτερος (1964-1989).

Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄. Λόγια περί μεθόδου, Τόμος Πρώτος (1931-1963) – Τόμος Δεύτερος (1964-1989). Επιλογή κειμένων: Φίλιππος Ηλιού. Επιμέλεια, εισαγωγή: Πόπη Πολέμη, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη & Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2013.

Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄. Λόγια περί μεθόδουΚατηγορίες Nέες εκδόσεις