Κ. Γ. Κασίνης: Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας

Κ. Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας, ΙΘ΄ – Κ΄  αι.  Αυτοτελείς εκδόσεις. Τόμος Α΄ (1801-1900), Αθήνα, ΣΩΒ, 2006, σχ. 29,5 Χ 21,5, σελ. μ΄ + 816 , εικ., Τόμος Β΄ (1901-1950), Αθήνα, ΣΩΒ, 2013, σχ. 29,5 Χ 21,5, σελ. νβ΄+ 596 εικ.

Τιμή: Τόμοι Α΄ + Β΄:  60 + 60 €.

Οι τόμοι περιλαμβάνουν αναλυτικά Προλεγόμενα, την Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων, λεπτομερή Ευρετήρια και πλούσια εικονογράφηση. Συγκεκριμένα, ο Πρώτος τόμος περιέχει την βιβλιογραφία του 19ου αι. (1801-1900), ο δε Δεύτερος  την βιβλιογραφία της πρώτης πεντηκονταετίας του 20ου αι. (1901-1950).

Πληροφορίες: sov@otenet.gr  &  http://www.sov.grΚατηγορίες Nέες εκδόσεις