Κόκκινος, Γιώργος – Μπογιατζής, Βασίλης, Αναζητώντας «ιερό καταφύγιο»: ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σύγχρονή του ελληνική διανόηση

Κόκκινος, Γιώργος – Μπογιατζής, Βασίλης, Αναζητώντας «ιερό καταφύγιο»: ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σύγχρονή του ελληνική διανόηση, Αθήνα: Ταξιδευτής 2018.

Εξώφυλο

 Κατηγορίες Nέες εκδόσεις