Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, τόμος πρώτος: Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Ο Ύμνος της Αθηνάς, Τα Μάτια της Ψυχής μου

Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, τόμος πρώτος: Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Ο Ύμνος της Αθηνάς, Τα Μάτια της Ψυχής μου, φιλολογική επιμέλεια Κ. Γ. Κασίνης, Έκδοση: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, 2017, σ. 480, τιμή 25 ευρώ.

Πρόκειται για τον πρώτο τόμο της πλήρους και έγκυρης φιλολογικής έκδοσης του συνόλου του εκδεδομένου και αθησαύριστου έργου του Ποιητή. Πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά» και χορηγία της «Στέγης Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς». Υπολογίζεται ότι το έργο θα καλύψει 50 τόμους, η δε ολοκλήρωση της έκδοσης προβλέπεται σε 5-6 χρόνια. Το σπουδαίας φιλολογικής και εθνικής σημασίας αυτό έργο έχει αναλάβει ομάδα φιλολόγων, των οποίων τα ονόματα καταχωρίζονται εδώ αλφαβητικά: Θαν. Αγάθος, Δημ. Αγγελάτος, Γ. Ανδρειωμένος, Λ. Βαρελάς, Παντ. Βουτουρής, Ευρ. Γαραντούδης, Κ. Γιαβής, Μαίρη Δημάκη-Ζώρα, Δέσποινα Δούκα, Γερ. Ζώρας, Νικ. Καλοσπύρος, Κωνστατίνος Κασίνης, Άννα Κατσιγιάννη, Ερατοσθένης Καψωμένος, Γιάννης Ξούριας, Θεοδόσης Πυλαρινός, Πολυάνθη Τσίγκου, Μαρία Τσούτσουρα, Κώστας Χατζηαντωνίου. Συντονιστής της έκδοσης ο Κωνσταντίνος Κασίνης.

Επικοινωνία: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά: kpalamas@otenet.gr

Τηλ. 0030 210 3634811

Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς: info@sgkpalamas.gr

Τηλ. 0030 2616 007301Κατηγορίες Nέες εκδόσεις