Ιωάννα Λιανού: Η γαλλική σχολή καλογραιών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στον Πειραιά (1859-1940). Μια προσέγγιση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση θηλέων στην Ελλάδα.

Ιωάννα Λιανού: Η γαλλική σχολή καλογραιών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στον Πειραιά (1859-1940).  Μια προσέγγιση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση θηλέων στην Ελλάδα. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: Χαράλαμπος Μελετιάδης, καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας Παντείου  Πανεπιστημίου.  Χαράλαμπος Μπαμπούνης, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Φωτεινή Δεκάζου-Στεφανοπούλου, καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας  Παντείου Πανεπιστημίου.

Η διατριβή υποστηρίχτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2013. Δεν έχει δημοσιευθεί.Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές