Ιουλιανή Π. Θεοδόση, «Γρηγόριος Παλαιολόγος (1793/4-1844): Επιστολική θεωρία και πράξη»

Υποστηρίχθηκε δημοσίως στις 6 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε ομοφώνως τον βαθμό “Άριστα”. Έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44449).

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Γ. Κασίνης (Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), ως επόπτης, Δ. Αγγελάτος (Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), Άννα Χρυσογέλου-Κατσή (αφυπηρετήσασα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ).

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: Θανάσης Αγάθος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), Δημήτρης Αγγελάτος (Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), Στέση Αθήνη (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών), Ευριπίδης Γαραντούδης (Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), Νίκος Μαυρέλος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Χριστίνα Ντουνιά (Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογία, ΕΚΠΑ), Μαρία Ρώτα (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ).
Αφορά στο Επιστολάριον του Παλαιολόγου, ένα νεωτερικό εγχειρίδιο επιστολογραφίας, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1843, μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του συγγραφέα. Η μελέτη πραγματεύεται την εκδοτική πορεία του έργου, την αποδοχή του από το κοινό, τη δομή και την επιστολική θεωρία που προτείνει, τις σχέσεις του εγχειριδίου με άλλα εγχερίδια επιστολογραφίας της εποχής. Περιέχει και ένα σχετικά εκτενές κεφάλαιο για τον βίο και το υπόλοιπο έργο του Παλαιολόγου, με νέα στοιχεία και λεπτομέρειες που προέκυψαν από έρευνα σε αρχειακές πηγές και στον Τύπο της εποχής.


Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές