Ευαγγελία Γεωργαντζή, Λίνα Βάσκα – Παϊδούση, Ελεάνα Ραυτοπούλου, Ελληνικά για σας Α2

Ευαγγελία Γεωργαντζή, Λίνα Βάσκα – Παϊδούση, Ελεάνα Ραυτοπούλου, Ελληνικά για σας Α2, Αθήνα: NEOHEL 2017, Βιβλίο του μαθητή + ασκήσεις, σελ. 368 + CD mp3 (ISBN 978-960-7307-79-8). [Επίπεδο: Προ-μεσαίο]

Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α2 ανήκει στη σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα υλικό με τρεις διαφορετικές γλώσσες στήριξης, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόνομη μάθηση: 1) Με γλώσσα στήριξης τα Αγγλικά, 2) Με γλώσσα στήριξης τα Γαλλικά και 3) Με γλώσσα στήριξης τα Ρωσικά.

Η σειρά Ελληνικά για σας απευθύνεται σε: 1. Φοιτητές σε πανεπιστήμια εξωτερικού, 2. Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3. Σπουδαστές ενήλικες σε σχολές διά βίου μάθησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 4. Μετανάστες στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα), 5. Παλιννοστούντες Έλληνες, 6. Έλληνες δεύτερης, τρίτης κ.λπ. γενιάς στο εξωτερικό.

Το Βιβλίο του μαθητή Α2 περιλαμβάνει υλικό σύμφωνο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα (ΚΕΠΑΓ) και με την ύλη που απαιτείται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας Α2 του Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Περιέχει:

  • 308 κείμενα* + 500 ασκήσεις (κατανόησης και παραγωγής προφορικού / γραπτού λόγου, λεξιλογίου & γραμματικής)
  • 13 τεστ ελληνομάθειας (Ένα στο τέλος κάθε κεφαλαίου)
  • 14 τραγούδια (Βλέπε: www.neohel.com YouTube)
  • Λεξιλόγιο 2225 λέξεων και εκφράσεων μεταφρασμένων στη γλώσσα στήριξης (α. Συνολικό αλφαβητικό λεξιλόγιο στο Παράρτημα 2, β. Λεξιλόγιο ανά κεφάλαιο, γ. Θεματικά λεξιλόγια)
  • Συνοπτικούς πίνακες γραμματικής (στο Παράρτημα 3)
  • 3 κεφάλαια με θέματα πολιτισμού. Στοιχεία πολιτιστικά & από την ελληνική καθημερινή ζωή

Για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού Ελληνικά για σας Α2 συνδυάστηκαν ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις, με κυρίαρχη βεβαίως την επικοινωνιακή.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις