Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του Λεκτοράτου Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο „Al.I.Cuza“ του Ιασίου (Ρουμανία)

12 Μαΐου 2014, ώρα 10.00 / 12 mai 2014, ora 10:00

Αίθουσα Γερουσίας του Πανεπιστημίου Al.I.Cuza“ του Ιασίου, Κτίριο Α

Sala Senatului, Universitatea AL. I.Cuza“ din Iaşi, Corpul Α

 

Πρόγραμμα εργασιών / Program

Πρώτη Συνεδρία / Prima Sesiune

(10:00-12:00)

Χαιρετισμοί / Mesajele de Salut

Ανδρέας Ράδος, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ρήγας Φεραίος»

«Η αιωνιότητα του ελληνικού πνεύματος στις Νεοελληνικές Σπουδές του Πανεπιστημίου „AL.I.Cuza“ του Ιασίου»

„Perenitatea Spiritului Elen în Învăţământul Neogrec la Universitatea ‘Al.I.Cuza’ din Iaşi“

Αγγελική Μουζακίτη, Λέκτορας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου ‘’Al.I.Cuza’’ του Ιασίου

«Οι Νεοελληνικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο AL.I.Cuza του Ιασίου: Παρελθόν-παρόν-μέλλον»

„Studiile Neoelene la Universitatea ‘Al.I.Cuza’ din Iaşi: Trecut-Prezent-Viitor“

TraianDiaconescu, Πρόεδρος της Εταιρείας Κλασικών Σπουδών της Ρουμανίας (Παράρτημα Ιασίου)

«Το Φροντιστήριο Νεοελληνικών Σπουδών – Κέντρο Ευρωπαϊκής Γλώσσας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού»

„Seminarul de Neogreacă – Focar de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Europeană“

AmaliaVoicu, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Philippide“

«Ταξιδιώτης στον ελληνικό χρόνο. Εντυπώσεις μιας πρώην φοιτήτριας του Φροντιστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών του Ιασίου»

„Călător în Timp Elen – Impresiile unei Foste Studente a Seminarului de Neogreacă din Iaşi“

OvidiuMardare, Δημοσιογράφος

«Αναμνήσεις ενός Δημοσιογράφου: Οι Νεοελληνικές Σπουδές στο Ιάσιο»

„Memoriile unui Jurnalist: Studiile Neogreceşti din Iaşi“

Διάλειμμα /Pauză

(12:00-12:30)

Δεύτερη Συνεδρία / A doua Sesiune

(12:30-14:30)

-Elena Lazăr, Διευθύντρια του Εκδοτικού Οίκου ΟΜΟΝΙΑ“

«Ο Καβάφης στη Ρουμανία»

„Kavafis în România“

Θάλεια Ιερωνυμάκη, Λέκτορας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου

«Με αφορμή ένα ταξίδι στη Ρουμανία: Ο Κ. Γ. Καρυωτάκης και τα ταξίδια του»

„Cu Prilejul unui Voiaj în România:  K. G. Karyotakis şi călătoriile lui“

ValeriuMardare, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «Ρήγας Φεραίος»

«Οι παροιμίες των διηγημάτων του Ιόν Κρεάνγκα (Ion Creangă) και το κοινό ρουμανο-νεοελληνικό πνεύμα»

„Proverbele din Poveştile lui Ion Creangă şi Spiritul  Comun Româno-Neogrecesc“Κατηγορίες Ειδήσεις