Ελληνικότητα και Ετερότητα. Πολιτισμικές διαμεσολαβησεις και ‘εθνικός χαρακτηρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου.

Επιμέλεια:  Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. Α΄, Αθήνα 2016, σ. 472.
ISBN 978-618-82918-2-9 [SET]
ISBN 978-618-82918-0-5

A´ ΤΟΜΟΣ e-book

Ελληνικότητα και Ετερότητα. Πολιτισμικές διαμεσολαβησεις και ‘εθνικός χαρακτηρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Επιμέλεια:  Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. Β΄, Αθήνα 2016, σ. 558.
ISBN 978-618-82918-2-9 [SET]
ISBN 978-618-82918-1-2


Κατηγορίες Νεοελληνικές σπουδές