Δωδέκατος διαβαλκανικός διαγωνισμός μετάφρασης 2011

Το Τμήμα Nεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας» και το Τμήμα Nεοελληνικών Σπουδών του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Εταιρεία  Μεταφραστών της Βουλγαρίας διοργανώνουν τον «Δωδέκατο διαβαλκανικό διαγωνισμό μετάφρασης 2011» από τα Ελληνικά. Για τρίτη χρονιά ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: α) για προπτυχιακούς και β) για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα κείμενα προς μετάφραση (πεζογραφίας και ποίησης) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Nεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σόφιας: http://ngf-bg.com/

Ο Διαγωνισμός μετάφρασης των ένδεκα προηγούμενων ετών (2000-2010) έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών της ελληνικής φιλολογίας και γλώσσας και των άλλων βαλκανικών χωρών. Χάρη στη συνεργασία με τους συναδέλφους νεοελληνιστές από τα Πανεπιστήμια του Βελιγραδίου, της Άγκυρας, του Βουκουρεστίου και της Λιουμπλιάνας, τα κείμενα μεταφράζονται από τα Ελληνικά στις μητρικές γλώσσες των φοιτητών. Τον Σεπτέμβριο 2010 πραγματοποιήθηκε στην Πάρο σεμινάριο μετάφρασης με τη συμμετοχή φοιτητών από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται καμιά απολύτως συμμετοχή στον Διαγωνισμό φοιτητών από οποιοδήποτε πανεπιστημιακό Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών άλλης ευρωπαϊκής ή μη χώρας.

Στη Βουλγαρία παίρνουν μέρος κάθε χρόνο φοιτητές από τα πέντε βουλγαρικά πανεπιστήμια, όπου διδάσκονται τα Νέα Ελληνικά (από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της πόλης Βελίκο Τύρνοβο, το Πανεπιστήμιο Πλόβντιβ και το Πανεπιστήμιο της πόλης Μπλαγκόεβγκραντ). Οι καλύτερες μεταφράσεις των βουλγάρων φοιτητών δημοσιεύτηκαν σε ειδικά φυλλάδια (της Εταιρείας των Νεοελληνιστών της Βουλγαρίας και της Εταιρείας Μεταφραστών). Οι μεταφράσεις που θα διακριθούν το 2011 επίσης θα δημοσιευθούν.

H απονομή των βραβείων θα γίνει τον Μάιο του 2011 στη Σόφια.

Καλούμε και φέτος τους φοιτητές των Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών από τα Πανεπιστήμια των βαλκανικών και άλλων χωρών να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν δυνατότητα επιλογής: μπορούν να επιλέξουν και να μεταφράσουν είτε το ποιητικό κείμενο είτε το πεζό. Μπορούν, βέβαια, να μεταφράσουν και τα δύο κείμενα, ωστόσο ο Κανονισμός του Διαγωνισμού δεν το απαιτεί.

Ο Διαγωνισμός είναι ανώνυμος. Η προθεσμία υποβολής των μεταφράσεων ορίζεται από τα Πανεπιστήμια κάθε χώρας. Οι μεταφράσεις α) υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, χωρίς το όνομα του αποστολέα, στα Τμήματα Nεοελληνικών Σπουδών από τα οποία προέρχονται οι διαγωνιζόμενοι. β) Οι μεταφράσεις σε ηλεκτρονική μορφή τοποθετούνται σε ένα μεγάλο φάκελο, μέσα στον οποίο υπάρχει ένας μικρότερος φάκελος με τα προσωπικά στοιχεία του μεταφραστή (ονοματεπώνυμο, πανεπιστήμιο, διεύθυνση, τηλέφωνο, E-mail). Στον μεγάλο φάκελο, κάτω από τη διεύθυνση του παραλήπτη, πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «για το Διαγωνισμό μετάφρασης».

Η αξιολόγηση των μεταφράσεων γίνεται από κριτική επιτροπή συναδέλφων στα οικεία Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών των βαλκανικών χωρών ή άλλων χωρών (επομένως η αξιολόγηση δεν γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας). Όταν αξιολογηθούν οι μεταφράσεις που υποβλήθηκαν, ανοίγονται οι μικροί φάκελοι με τα στοιχεία των φοιτητών. Η παραβίαση της ανωνυμίας καταργεί τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μετά την αξιολόγηση και πριν από την οριστική απόφαση της επιτροπής, διεξάγεται συζήτηση με τους υποψήφιους προς βράβευση, για να διαπιστωθεί αν αυτοί δέχθηκαν βοήθεια από τρίτους για τη μετάφραση που υπέβαλαν κλπ. Οι καλύτερες μεταφράσεις βραβεύονται.

Τονίζεται ότι για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του Διαγωνισμού είναι απαραίτητο να έρθουν εγκαίρως σε επαφή οι υπεύθυνοι κάθε Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, φοιτητές του οποίου θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, με την Καθηγήτρια Stoyna Poromanska, E-mail: poromanska@yahoo.comΚατηγορίες Ειδήσεις