Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος: Το Άγιοv Όρος στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή

Μετά την αναχώρησή του από το Βελεστίνο, έχει υποστηριχθεί2, ότι ο Ρήγας πέρασε από τη Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχουν τεκμηριωθεί αυτοί οι ισχυρισμοί, αν και κατά την μετάβασή του από το Βελεστίνο στην Κωνσταντινούπολη θα ήταν δυνατόν να είχε περάσει και να διέμεινε για λίγο καιρό στο Άγιο Όρος. ́Εχουμε μαρτυρία του ίδιου του Ρήγα στο Νέο Ανάχαρσι3, ότι πέρασε από την Λάρισα, είδε τον τάφο του Ιπποκράτους, διάβηκε τα Τέμπη, όπου είδε την ωραιότητά τους και μάλιστα αναφέρει ότι ήπιε νερό από την πηγή του ναού της Αφροδίτης, τώρα της Αγίας Παρασκευής. Από εκεί θα μετέβη στην Καρύτζα, η οποία βρίσκεται δεξιά μετά την έξοδο από τα Τέμπη. Εκεί πλησίον, όπως σημειώνει στα 1809 ο Αμπελακιώτης Μιχαήλ Γεωργίου «…τρεις ήμισυ ώρας σχεδόν από τα Αμπελάκια είναι μία σκάλα ήτοι λιμένας, όπου αράζουν το καλοκαίρι μικρά καϊκια. Κάποτε δε με προσοχήν και μεγάλα καράβια, όμως πολλά μακράν και ονομάζεται Φτέρη»4 και σύμφωνα με τον Ι. Λεονάρδο «… είναι συχνοεπίσκεπτος δια φορτοξεφόρτωσιν των καραβίων, τρόπον τινα αποθήκη (σκάλα)· μάλιστα εχρημάτισεν ως τοιαύτη εις την ακμήν των Αμπελακίων, όθεν εφέροντο ποσότητες δεγκίων με νήμματα εμβαρκαριζόμενα δια ευρωπαϊκούς φόρους (πιάτζας)»5. Μετά θα επιβιβάστηκε σε πλοιάριο για την παραθαλασσίως μετάβασή του στην Κωνσταντινούπολη. Τότε υποθέτουμε ότι ίσως να πέρασε από το Άγιο Όρος, στοιχείο το οποίο δεν έχει τεκμηριωθεί και με το άρθρο μας καταβάλλεται προσπάθεια να συσχετιστούν όσα ο Ρήγας αναγράφει στη Χάρτα του, για να δοθεί, αν είναι δυνατόν, μια τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα, όπως έχουμε κάνει σε σχετικά τόσα άλλα6.

Περισσότερα

 

 

2Ενδεικτικά βλ. Ν. Πολίτης, «Η νεότης του Ρήγα», Εστία, τόμ. ΙΘ ́, 1885, σελ. 13-16. Χ. Βαλαμουτόπουλου, Ρήγας Φεραίος. Πρωτότυπος μονογραφία, Αθήνα 1891. Φ. Μιχαλόπουλου, «Ο Ρήγας στον Όλυμπο», Ελληνική Δημιουργία, τόμ. Α ́, 1948, σελ. 388. Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, Γράμματα και άρματα στον Άθωνα, Άγιον Όρος 2000, σελ. 299 και 358-366.

3 Ρήγα Βελεστινλή, Νέος Ανάχαρσις, Βιέννη 1797, αναστατική επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, επιμέλεια-εισαγωγή-ευρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλος, Αθήνα 2006, υποσημ. σελ. 149-151 και [362].

4 Μιχαήλ Γεωργίου, Αποθήκη των παίδων, εν Βιέννη 1809, σελ.245, πρβλ. Φιλ. Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-Φυλλάδια. Τόμος πρώτος 1801-1818, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1997, αρ.1809.4, σελ. 248.

5 Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία, Πέστη Ουγγαρίας 1836, εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κώστας Σπανός, εκδόσεις «Θετταλός», Λάρισα 1992, σελ.113.

6 Όπως για παράδειγμα τα ακόλουθα: Όνομα και η καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή, Η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία ένα το πρότυπο του Φυσικής απάνθισμα, οι πρότυποι χάρτες της Χάρτας της Ελλάδος, τα Ολύμπια μετάφραση του Ρήγα, Ρήγας και Ορθόδοξη πίστη, το ́ ́ρόπαλο του Ηρακλέους ́ ́ στους χάρτες του Ρήγα, και για τα αποδιδόμενα στον Ρήγα έργα σχετικά με τις προφητείες του «Αγαθάγγελου» και το θεατρικό έργο «Σαγανάκι της τρέλλας».Κατηγορίες Ιστορία