Δημήτριος Καραμπερόπουλος: Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του, Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα 2017.

Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του, Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα 2017.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις