Δημήτρης Τζιόβας, Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας. Από την ερμηνεία στην ηθική

Δημήτρης Τζιόβας, Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας. Από την ερμηνεία στην ηθική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017, σ. 608. (ISBN 978-960-524-484-2)

Περισσότερες πληροφορίεςΚατηγορίες Nέες εκδόσεις