Δήμητρα Μόσχου, Γιώργος Χατζηθεοδωρίδης: Μαθήματα ελληνικών, μέθοδος εντατικής διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας

Μαθήματα ελληνικώνΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (εξώφυλλο)Δήμητρα Μόσχου, Γιώργος Χατζηθεοδωρίδης, Μαθήματα ελληνικών, μέθοδος εντατικής διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, 3η έκδοση αναθεωρημένη και βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2015. (Α & Β επίπεδο, περιέχει 2 cd) (ISBN 978-960-12-2228-8).

Τα μαθήματα Ελληνικών είναι μια εντατική μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που απευθύνεται σε εκείνους που διδάσκουν και διδάσκονται τα Ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα ή σε εκείνους που αναζητούν μια μέθοδο αυτοδιδασκαλίας.

Η μέθοδος απευθύνεται σε σπουδαστές, εφήβους και ενηλίκους, που ξεκινούν τα Ελληνικά  ως εντελώς αρχάριοι (Α1 Επίπεδο) και φτάνουν περίπου μέχρι το τέλος του Επιπέδου Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες, χωρίς ωστόσο να είναι αυστηρά προσανατολισμένη στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας αλλά με σκοπό την όσο πιο ολοκληρωμένη, μεθοδική και ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Η έκδοση είναι ιδιαίτερα χρηστική και πλούσια σε διδακτικό υλικό και έχει ως στόχο όχι μόνο τη διδασκαλία του προφορικού και γραπτού ελληνικού λόγου αλλά  και τη  γνωριμία των σπουδαστών

με την καθημερινή πραγματικότητα, την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό.

 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 10 θεματικά μαθήματα, που περιέχουν  ποικιλία ασκήσεων για την εμπέδωση του πλούσιου λεξιλογίου, του συντακτικού και της γραμματικής και την καλλιέργεια, με μεθοδικό και κλιμακούμενο τρόπο, και των τεσσάρων επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από πλήθος διαφορετικών κειμένων και διαλόγων που ανταποκρίνονται σε αυθεντικές καταστάσεις καθημερινής επικοινωνίας.

Στο Παράρτημα του βιβλίου υπάρχουν

  • συγκεντρωτικοί πίνακες γραμματικής
  • η μεταγραφή των κειμένων, των διαλόγων και των ασκήσεων κατανόησης προφορικού λόγου που περιέχονται στα 2 CD
  • το βασικό λεξιλόγιο του βιβλίου με μετάφραση στα   Αγγλικά και τα Ρωσικά
  • 2 CD.

Η Δήμητρα Μόσχου και ο Γιώργος Χατζηθεοδωρίδης έχουν πολυετή διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας στα  τμήματα μαθημάτων γλώσσας στο Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), σε προγράμματα και τμήματα σπουδών της νέας ελληνικής του Τrinity College στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου της Ιρλανδίας και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Μ. Βρετανίας καθώς και σε τμήματα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (εξώφυλλο)Κατηγορίες Nέες εκδόσεις