Για την πόλη, Μιχάηλ Γ. Μερακλής

Μιχάηλ Γ. Μερακλής, Για την πόλη,  επιμέλεια Α. Ν. Δουλαβέρας, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κ. &. Μ. Σταμούλη 2021, σ. 260 (ISBN 978-960-656-048-4). 

Από το εισαγωγικό σημείωμα του Επιμελητή της έκδοσης.

Το βιβλίο του Μιχαήλ Γ. Μερακλή, Για την πόλη, περιλαμβάνει 37 κείμενά του, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της  Θεσσαλονίκης Νέα Πορεία, από το  τεύχος 471-473, Μάιος – Ιούλιος 1994, έως  το τεύχος 611-613, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005.

Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, τα κείμενά του «είναι χωρίς αρχιτεκτονική φροντίδα, με την ιδέα κιόλας, ότι αυτή η συγγραφική αταξία απεικονίζει, καθρεφτίζει την πραγματική εικόνα της πόλης, που συνεχώς γίνεται και συγχρόνως είναι. Αυτό το γίγνεσθαι που υπάρχει ως είναι αποτελεί κιόλας ένα από τα βασικά γνωρίσματα της σύγχρονης μεγάλης πόλης: διάφορες μεταβολές της δεν αγγίζουν, κατά βάθος, τη διαμορφωμένη ουσία της» (σ. 12).

Τα κείμενα αυτά έχουν, εξάλλου, πολύπλευρο χαρακτήρα. Αντλούν υλικό, πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Και εντυπωσιάζουν με την κριτική στάση του συγγραφέα τους αλλά και με την ευαισθησία  του για την πόλη. Λαογραφία, ποίηση, πεζογραφία, δοκίμια,  μελετήματα συναφή με το θέμα του, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, για την πόλη και την αστική ζωή γενικά, είναι οι πηγές του Μιχαήλ Γ. Μερακλή, που όμως έχουν τη σφραγίδα της δικής του  αντίληψης και βιοθεωρίας για την πόλη. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει η χρήση ξένων πηγών και δημοσιευμάτων και η γνώση της σχετικής δυτικής κουλτούρας από τον συγγραφέα.

Για να σχηματίσει κανείς  μια σύντομη εικόνα για το περιεχόμενο των κειμένων αυτών, που δείχνουν και την πρωτοτυπία του βιβλίου, σημειώνονται εδώ  μερικοί τίτλοι: Η Μελέτη της πόλης – Οι πόλεις της σιωπής – Ο Καβάφης και η πόλη – Η μεγάλη πόλη και η ζωή του πνεύματος – Δυτικό Βερολίνο – Ο Σωκράτης και η πόλη – Ανησυχία και έκρηξη της πόλης – Τα άδηλο (μάλλον σκοτεινό) μέλλον της πόλης – Ιστορία και θεωρία της πόλης – Ο μύθος της πόλης – Αστυφιλία – Τα νυχτερινά κέντρα – Ποιητική της πόλης – Πολυκατοικία – Ποιητικά θέματα της σύγχρονης πόλης – Ο ηλεκτρικός τα Ομονοίας – Ανάμεσα στην έρημο και στην πόλη – Πόλη και ύπαιθρο στις ΗΠΑ – Πόλη και χωριό, άλλοτε – Η γη (και η πόλη) στον Ηρόδοτο κ.ά.

Σήμερα που η ζωή στις πόλεις, και κυρίως στις μεγαλουπόλεις, είναι δύσκολη, κείμενα σαν αυτά του Μ. Γ. Μερακλή μπορούν να βοηθήσουν τους αστούς ή και να τους παρηγορήσουν, τους μελετητές της αστικής ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση, άρχοντες και αρχομένους, και κυρίως όσους παίρνουν αποφάσεις για την τύχη τους. Πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κοινωνιολόγοι, οικολόγοι, λαογράφοι, φιλόσοφοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί, λογοτέχνες, δημοτικοί άρχοντες, κάτοικοι των αστικών κέντρων κ.ά. πολλά έχουν να ωφεληθούν από την ανάγνωση του βιβλίου αυτού.

Το βιβλίο περιέχει Πηγές-Βιβλιογραφία, Περίληψη στα Αγγλικά και πλούσιο Γενικό Ευρετήριο.

 Κατηγορίες Nέες εκδόσεις