Γιάννης Μπεράτης, Ο Μαύρος Φάκελος, Εισαγωγή – Φιλολογική επιμέλεια Έρη Σταυροπούλου

Γιάννης Μπεράτης, Ο Μαύρος Φάκελος, Εισαγωγή – Φιλολογική επιμέλεια Έρη Σταυροπούλου, Αθήνα: Ερμής 2015 (ISBN 978-960-320-233-2).Κατηγορίες Nέες εκδόσεις