Γεωργία Λαδογιάννη: Σπουδές στη λογοτεχνία. Η κριτική και το θέατρο

Γεωργία Λαδογιάννη, Σπουδές στη λογοτεχνία. Η κριτική και το θέατρο, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 2016, σ. 473, ISBN 978-960-02-3165-6Κατηγορίες Nέες εκδόσεις