Γεωργία Λαδογιάννη, Σκοτεινή Ρίζα. Ανθολογία Λυρισμού, τόμ. Α΄ (1900-1940), τόμ. Β΄ (1940-2000)

Γεωργία Λαδογιάννη, Σκοτεινή Ρίζα. Ανθολογία Λυρισμού, τόμ. Α΄ (1900-1940), τόμ. Β΄ (1940-2000), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (τόμ. Α΄) 2014, ISBN 978-960-02-2909-7 και (τόμ. Β΄) 2016, ISBN 978-960-02-3044-4.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις