Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά, για τη συγγραφή μελέτης στη νεοελληνική φιλολογία

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προκήρυξε το 2011 και απονέμει κάθε χρόνο βραβείο σε μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας, εγγεγραμμένον σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστημιακή σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για τη συγγραφή μιας μελέτης με θέμα από τη νεοελληνική γραμματεία (σε αυτοτελές είτε συγκριτικό πλαίσιο).

Η μελέτη πρέπει να είναι αυτοτελής, αδημοσίευτη, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και η έκτασή της να κυμαίνεται ανάμεσα στις 7.000 και τις 8.000 λέξεις. Το θέμα της μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας (συμπεριλαμβανομένης και της δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας).

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.500 €.

Η εργασία που θα βραβευθεί θα εκδοθεί σε τεύχος εκτός εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ανυπόγραφες τις εργασίες τους και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα (σε δύο ξεχωριστά αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

miet2@otenet.gr.

Η προθεσμία υποβολής κειμένων για το βραβείο του 2013 λήγει στις 30 Ιουνίου 2013. Καμιά εργασία δεν θα γίνεται δεκτή εκπρόθεσμα.

Η επιλογή γίνεται από πενταμελή κριτική επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 0030 210 3230841. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

www.miet.gr

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά, για τη συγγραφή μελέτης στη νεοελληνική φιλολογίαΚατηγορίες Ειδήσεις