Βραβεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών αποφάσισε σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 στο Βελιγράδι

  • την απονομή του βραβείου δημοσιευμένης μονογραφίας εντός του 2018 στον Cristiano Luciani για την έκδοση “Γιούστος Γλυκός, Πένθος Θανάτου”. Επιμέλεια Cristiano Luciani, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2018. Το βραβείο συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ.
  • την απονομή δύο βραβείων ex aequo για δημοσιευμένες διατριβές εντός του 2018. Η μία για την διατριβή του Bart Soethaert, “Η στροφή προς το παρ<ελθ>όν. Ορίζοντες του ιστορικού μυθιστορήματος (1935-1950) στην Ελλάδα”, Fachliteratur Edition Romiosini
    Hermeneumata/Freie Universität Berlin, 2018, και η άλλη για την διατριβή του Francesco
    Scalora, Sicilia e Grecia; La presenza della Grecia moderna nella cultura siciliana del XIX
    secolo. Istituto Siciliano di studi Bizantini e Neoellenici ”Bruno Lavagnini” Quaderni 19,
    Palermo 2018. Και αυτά τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ το καθένα.

Συγχαρητήρια στους νικητές των βραβείων!

 

 Κατηγορίες Ειδήσεις