Βάλτερ Πούχνερ: Μελέτες για το θέατρο σκιών στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια

Βάλτερ Πούχνερ, Μελέτες για το θέατρο σκιών στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2015 [Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών 2], σελ. 658.

(e-book ( www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/604 ).

 

Περιεχόμενα

«Schattenspiel», «Schwarzauge Karagöz und seine Geschichte auf der Balkanhalbinsel”, «Οι βαλκανικές διαστάσεις του Καραγκιόζη», «Κaragöz ve Balkanlar’da Οsmanlı Gölge Oyununun Tarihi: Yayılma Alanı, İșlevleri ve Asimilasyon Örnekleri», «Das neugriechische Schattentheater Karagiozis», «Το ελληνικό θέατρο σκιών και το παραδοσιακό του κοινό: συμβολή στην έρευνα για το κοινό του θεάτρου», «Greek Shadow Theatre and its Τraditional Audience: a Contribution to the Research of Theatre Audience», «Η θέση του Καραγκιόζη στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου», «Η δραματουργία των ηρωικών παραστάσεων του ελληνικού θεάτρου σκιών. Ο ‘Κατσαντώνης’ του Αντωνίου Μόλλα», «Η μαγεία των σκιών. Μικρό εγχειρίδιο του Καραγκιόζη», «The magic of shadows. Small guide to Karaghiozis»· Βιβλιογραφία: «Σύντομη αναλυτική βιβλιογραφία του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα», «Συμπλήρωμα στην αναλυτική βιβλιογραφία του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα», «Σύντομη αναλυτική βιβλιογραφία του ελληνικού θεάτρου σκιών (1977-2007) με συμπληρώσεις για τα προηγούμενα έτη».Κατηγορίες Nέες εκδόσεις