Β΄ Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων, «Η Νεοελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα – Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και Προοπτικές», Σόφια 21-22 Σεπτεμβρίου 2007. Πρακτικά

2riKongresKorica-grucka_kniga

Β΄ Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων, «Η Νεοελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα – Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και Προοπτικές», Σόφια 21-22 Σεπτεμβρίου 2007. Πρακτικά [Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας», Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο, Εταιρεία των Νεοελληνιστών της Βουλγαρίας «Κωστής Παλαμάς»]. New Bulgarian University 2010.

Vtori kongres na neoelinistite ot balkanskite strain, “Novogrutskiat ezik na Balkanite prez 21-vi vek – izsledvania, problemi na obouchenieto, perspektivi”, Sofia, 21-22 septemvri 2007, Dokladi, Purvo izdanie, New Bulgarian University 2010.

 Κατηγορίες Nέες εκδόσεις