Απονομή του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής στον ομότιμο καθηγητή της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, Arnold van Gemert.

Ο ομότιμος καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Arnold van Gemert, παρασημοφορείται στις 27 Νοεμβρίου 2014 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής για τη συμβολή του στην προώθηση των σπουδών της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Ολλανδία και διεθνώς.
Άξονες της ερευνητικής δραστηριότητας του Arnold van Gemert είναι:

  • Κριτικές εκδόσεις κρητικών κυρίως κειμένων (σχεδόν πάντα με τον καθηγητή Wim Bakker).
  • Εκδόσεις αρχειακού υλικού ως πηγές για την ιστορία της Κρήτης, αλλά κυρίως του κρητικού ιδιώματος (πάντα με τον καθηγητή Wim Bakker).
  • Αρχειακές έρευνες για τη χρονολόγηση των έργων της κρητικής λογοτεχνίας.
  • Σύνταξη του ολλανδο-ελληνικού και ελληνο-ολλανδικού λεξικού (μαζί με τον καθηγητή Marc Lauxtermann και επιτελείο του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ).
  • Τη στιγμή αυτή ολοκληρώνει την έκδοση των νοταριακών πράξεων του συμβολαιογράφου Ιωάννη Longo (Ρέθυμνο 1487-1490, και μερικές διαθήκες και πράξεις, Χάνδακας 1479-80 και 1496-1512).

Κατάλογος δημοσιευμάτωνΚατηγορίες Ειδήσεις