Απεβίωσε ο ιστορικός Πολυχρόνης Ενεπεκίδης (Polychronis Enepekides) (Αμισός/Σαμψούντα 12.06.1917 – Βιέννη 12.10.2014)

Διδάκτωρ της Κλασικής Φιλολογίας (1945) και υφηγητής των Βυζαντινών Σπουδών (1950) του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης διετέλεσε έκτακτος καθηγητής του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου από το 1951 δίδαξε στα προγράμματα των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, όπως αργότερα και των Σπουδών Διερμηνείας.

Δημοσιεύματα (κατ’ επιλογήν)

-Der Briefwechsel des Maximos Margunios, Bischof von Kythera (1549-1602). Ein Beitrag zur Kirchen und Gelehrtengeschichte der Griechen im 16. Jahrhundert und deren Beziehungen zum Abendland. In: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 1 (1951), 13-66.

-Documents notariaux inédits sur Adamantios Coray: Tirés des archives d’une étude parisienne et des archives de la Seine. [Berliner Byzantinistische Arbeiten 19]. Berlin (Ost) 1959.

-Συμβολή εις την μυστικήν πνευματικήν, και πολιτικήν κίνησιν των Ελλήνων της Βιέννης προ της Επαναστάσεως. [Berliner Byzantinistische Arbeiten 20]. Berlin (Ost) 1960.

-H Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875-1912. Athen: Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1981.

-Το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδος 1941-1944.  Athen 1996.

-Franz Römer/ Sonja Martina Schreiner, Dis-kontinuitäten. Die Klassische Philologie im Nationalsozialismus. In: Mitschell G. Ash e.a. (Hg.), Geisteswissenschaften im Nationalsozialismus. Das Beispiel der Universität Wien. VUP:Wien  2010, 317-342.

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ:

Γράμματα προς τη Βιέννη 1824-1843, Ωκεανίδα 2007.

Μικρασιατικά, κρητικά, ηπειρωτικά 1816-1931, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 2001.

Κύπρος 1800-1878, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. 2000.

Εθνική συνείδηση των Μακεδόνων και των Βορειοηπειρωτών της Αυστροουγγαρίας, Μαλλιάρης Παιδεία 1993.

Η δόξα και ο διχασμός, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. 1992.

Τραπεζούντα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη 1800-1923, Ωκεανίδα 1989.Κατηγορίες Ειδήσεις