Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχιάος (1931-2018)

Στις 10 Απριλίου 2018, απεβίωσε ο ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας και Γραμματείας των Σλαβικών Εκκλησιών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχιάος.

Διετέλεσε αντεπιστέλλον μέλος της Άκαδημίας Άθηνών και αλλοδαπό μέλος της Σερβικής Άκαδημίας Επιστημών και Τεχνών, και της Βουλγαρικής Άκαδημίας Επιστημών. Τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο της Άκαδημίας της Σλοβακίας. Υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σλαβικών Μελετών. Διετέλεσε, επίσης πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Άίμου και πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομίας Κυρίλλου και Μεθοδίου. Μεταξύ άλλων, συνέταξε κατάλογο των σλαβικών χειρογράφων της ρωσικής Μονής Άγίου Παντελεήμονος του Άγίου Όρους και από το 1971 διεύθυνε την ξενόγλωσση διεθνούς συνεργασίας επετηρίδα Cyrillomethodianum. Το ευρύ επιστημονικό έργο του περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων σε ελληνική, γαλλική, αγγλική, ρωσική, σερβική και ιταλική γλώσσα, τα οποία φωτίζουν πτυχές της ιστορίας μεταφύτευσης και μεταβίβασης στους Σλάβους αξιών της ελληνικής παράδοσης. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Άίμου, υποστήριξε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του έμπρακτα τις νεοελληνικές σπουδές στο εξωτερικό.Κατηγορίες Ειδήσεις