Αλέξης Πολίτης: Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος

Αλέξης Πολίτης, Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017, σ. 456. (ISBN 978-960-524-506-1)

Περιεχόμενα

Προοίμιο – Ξαναδιαβάζοντας τον ρομαντικό 19ο αιώνα
Βιβλιογραφικός οδηγός

  • Πρώτη δεκαετία, 1831-1840: ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ
  • Δεύτερη δεκαετία, 1841-1850: Η ΧΑΛΑΡΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
  • Τρίτη δεκαετία, 1851-1860: ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ
  • Τέταρτη δεκαετία, 1861-1870: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΕΣ, ΨΥΧΙΚΑ ΑΛΓΗ, ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
  • Πέμπτη δεκαετία, 1871-1880: ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΡΟΧΙΑ

Επίλογος: Ποιους τελικά εκφράζει η λογοτεχνία;
ΕυρετήριοΚατηγορίες Nέες εκδόσεις