Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἦτον πνοή, ἴνδαλμα ἀφάνταστον, ὄνειρον… Διηγήματα ερωτικά

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τον πνοή, νδαλμα φάνταστον, νειρον… Διηγήματα ερωτικά Αγγέλα Καστρινάκη, Έρως νάρκισσος, έρως θείος: όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαμάντη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017. (ISBN 978-960-524-503-0)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

λόγυρα στ λίμνη

νοσταλγός

ρως-ρως

νειρο στ κμα

Φαρμακολύτρια

 

Αγγέλα Καστρινάκη, Έρως νάρκισσος, έρως θείος: όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαμάντη

Εισαγωγικά

Έρως-θερισμός

Ολόγυρα στην Πολύμνια

Η νοσταλγία της Νοσταλγού

Έρως-ήρως δρακοντοκτόνος

Το Όνειρο στο κύμα και ο εφιάλτης της Πτώσης

Η Φαρμακολύτρια και η Φαρμακίδα

Ο ήχος μιας γλυκιάς καμπάνας και η φωνή του δράκου

Συμπόσιο στα Ρόδιν’ ακρογιάλια

Συμπεράσματα και προεκτάσεις

Α. Ο κόσμος των συμβόλων

Β. Ο έρως ως καπρίτσιο και ως ναρκισσισμός

Γ. Ο χριστιανικός και ο θείος έρως. Ο αισθησιασμός του Παπαδιαμάντη

Δ. Ο «θεμελιώδης θεσμός» και τα προβλήματά του

Ε. Μια θεολογία λίαν ιδιόρρυθμη

Επίλογος

Εκδοτικά, απολογητικά, ευχαριστίεςΚατηγορίες Nέες εκδόσεις