Αλέξανδρος Κατσιγιάννης: Η Πρόσληψη της Κρητικής Λογοτεχνίας της Ακμής από την ελληνική κριτική του 19ου αιώνα. Από τον Κοραή στον Ψυχάρη.

Αλέξανδρος Κατσιγιάννης: Η Πρόσληψη της Κρητικής Λογοτεχνίας της Ακμής  από την ελληνική κριτική του 19ου αιώνα. Από τον Κοραή στον Ψυχάρη.
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιβλέπων Καθηγητής: Στέφανος Κακλαμάνης.


Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές