Αγγελική Δημουλή: Όψεις της ετερότητας και υπαρξιακή αναζήτηση στην ποιητική γενιά του 1920: ο ‘’εαυτός’’ και ο ‘’άλλος’’.

Αγγελική Δημουλή: Όψεις της ετερότητας και υπαρξιακή αναζήτηση στην ποιητική γενιά του 1920: ο "εαυτός" και ο "άλλος".
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Έλλη Φιλοκύπρου


Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές