Έκθεση φωτογραφίας Νόστος – Οι Μανιάτες της Μοντρέστας στο Οίτυλο

Ο Νόστος είναι μια πρωτοβουλία του Γιάννη Κορίνθιου. Αποβλέπει στη σύσφιγξη των αδελφικών δεσμών ανάμεσα στην Μάνα Μάνη και τις διασπορικές εστίες της Κορσικής και της Σαρδηνίας. Επίσης, έχει στόχο να ανασύρει από τη λήθη τους απανταχού Ποσειδωνιάτες, όπως και τους Μοντρεστίνους που είχαν ξεχαστεί στην ενδοχώρα της Σαρδηνίας.

 

 Κατηγορίες Ειδήσεις