Επικοινωνία με την ΕΕΝΣ

Υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα της σελίδας:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
c/o Konstantinos Dimadis
Christstraße 18
14059 Berlin
Γερμανία

Υπεύθυνος για τεχνικά ζητήματα:

Η σελίδα της ΕΕΝΣ κατασκευάστηκε από τον Γρηγόρη Κώτσια