Νικολέτα Ζαμπάκη: Η «βιοκοσμική συνείδηση» του «Ποιητή»: Φύση και σώμα στο έργο του Walt Whitman και του Άγγελου Σικελιανού. Ερμηνευτική και συγκριτολογική προσέγγιση.

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Τριμελής επιτροπή: Επόπτης καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τμήμα Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), Λητώ Ιωακειμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ).