ΙΕ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΙΕ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: 1.5.2017

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Θέμα: “Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις: Όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει” (Θεσσαλονίκη, 1-4 Μαρτίου 2017).

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.lit.auth.gr/passages/index.php/el

Κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική μορφή ο τόμος των Πρακτικών της ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης  του Τομέα ΜΝΕΣ -ΑΠΘ (“Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη). Είναι αναρτημένος εδώ http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_x._a._kokole_praktika.pdf , από όπου μπορεί να τον κατεβάσει όποιος ενδιαφέρεται.

http://

Loading Map....