Διεθνές Συνέδριο για τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη.

Διεθνές Συνέδριο για τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη.

Ημερομηνία: 20.10.2017

Τόπος: Ηράκλειο

Υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη,τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, το «Εργαστήριο για τη μελέτη της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό». (Εκδοχές πρόσληψης στη Διδασκαλία και στην Έρευνα). Η πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε από τους εκπροσώπους των συνεργαζομένων φορέων, έχουν την τιμή να απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο προαναφερόμενο Συνέδριο. Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου από την 20ή έως και την 22α Οκτωβρίου 2017.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη διαφόρων εκδοχών πρόσληψης του συγγραφέα στη διδασκαλία και στην έρευνα, η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη σύγκριση-συσχετισμό της κατάστασης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή αξιοποίηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση.

Πρώτη εγκύκλιος

Πληροφορίες περαιτέρω και λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/site/diethnessynedrionkazantzaki/home.

http://

Loading Map....